යමුනා පිගේරා ගුරු මෑණියන්ගේ සමුගැනීම

ශාන්ත ආනා විදුමවගේ සෙවණේ ඉගෙනුම ලබා එම පාසලේම ගුරුවරියක ලෙසත්, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනිය ලෙසත්, සහකාර විදුහල්පතිනිය ලෙසත් විදුමවට අපිරිමිත සේවයක් සැලසූ යමුනා පිගේරා ගුරු මෑණියන් 2017-11-06 වන දින තම 60 වන ජන්ම දිනයේ දී විශ්‍රාම දිවියට පා තැබූ වගයි. ඔබට නිදුක් නිරෝගී සුවයෙන් පිරි විශ්‍රාම දිවියක් ලැබේවා යන්න ශාන්ත ආනා දියණිවරු වන අපගේ හෘදයාංගම පැතුමයි.

 

යමුනා පිගේරා ගුරු මෑණියන්ගේ සමුගැනීම