තිරසර පාසල් වැඩසටහන – ළමා සුරක්ෂිතතාව 2018

තිරසර පාසල් වැඩසටහන යටතේ, ළමා සුරක්ෂිතාව තේමාව යටතේ බප/කැල/ සාන්ත ආනා බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ 2018 මාර්තු මස 08 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා 9 ශ්‍රේණිය සිසුවියන් වෙනුවෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. අප පාසලේ ළමා සුරක්ෂිතා තේමාව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන උසස් පෙල අංශ ප්‍රධානි ලේඛා සී. පෙරේරා මිය විසින් සංවිධානය කල මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස සහභාගී වූයේ,  දිසා රථවාහන කොට්ඨාශයේ නියෝජ්‍ය ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක ජෝතිපාල මහතා, පොලිස් කොස්තාපල් ලයනල් මහතා සහ තිරසර පාසල් වැඩසටහනේ, අප පාසලේ රාජ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී සම්පත් ශ්‍රී ජයලත් මහතා ය.