දහම් සතිය 2018 – Religious Week 2018 – மத வாரம் 2018

බප/කැල/ සාන්ත ආනා බාලිකා මහා විද්‍යාලය යනු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා මාධ්‍ය තුනෙන්ම අධ්‍යයන කටයුතු කෙරෙන එකම බාලිකා පාසලයි. මේ නිසා හුදෙක් රෝමානු කතෝලික සිසුවියන් පමණක් නොව බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, හින්දු, ඉස්ලාම් ආදී අනෙක් ආගම්වල සිසුවියන් ද මෙම පාසලේ ඉගෙනුම ලබයි.

2018 වසරේ දහම් සතිය නිමිත්තෙන් සාන්ත ආනාවියන් තම තමන්ගේ ආගමික වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වූහ.

WP / KE / St. Anne’s BMV is the only girls’ school which caters the education in all three languages Sinhala, Tamil and English in Gampaha District. Hence, not only Roman Catholics, but also students from other religions such as Buddhist, Christian, Hindu, Islam and others are studying in this school.

For the Religious Week 2018, all the Annites participated in their religious activities.